Има у неким људима безразложних мржњи и зависти, које су веће и јаче од свега што други људи могу створити и измислити. – Иво Андрић
Живот је несхватљиво чудо, јер се непрестано троши и осипа, а ипак траје и стоји чврсто као „На Дрини ћуприја“. – Иво Андрић
Врлине једног човјека ми примамо и цјенимо потпуно само ако нам се указују у облику који одговара нашим схватањима и склоностима. – Иво Андрић
Чудно је како је мало потребно да будемо сретни, и још чудније: како нам често баш то мало недостаје! – Иво Андрић
Све су Дрине овог свијета криве; никада се оне неће моћи све ни потпуно исправити; никада не смијемо престати да их исправљамо. – Иво Андрић

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ


Поред прикупљања и обраде података, публиковање је једна од три најважније редовне дјелатности Републичког завода за статистику. У једној години Републички завод за статистику издаје око три стотине разних публикација, не рачунајући електронска издања и објављивања на сајту Завода. То практично значи да Завод сваког радног дана издаје једну или двије публикације. Најзначајније издање је Статистички годишњак који, уједно, представља и најсложенију публикацију Републичког завода за статистику, јер садржи бројне статистичке податке из свих области привредног, политичког, економског и друштвеног живота у Републици Српској, од 1996. године до посљедње обрађиване године.

Исто тако, значајно издање је и Ово је Република Српска, као посебно издање Завода у којем се приказују резултати истраживања на једноставнији и сликовитији начин. Публикација излази од 2008. године, као двојезично издање, као што су и сва друга издања Завода. Осим ова два издања, Завод редовно издаје годишње статистичке билтене, за око 20 статистичких области, потом статистичка саопштења (мјесечна, тромјесечна, полугодишња и годишња) и то готово 350 издања током године.

Треба још напоменути да Завод своје публикације публикује у штампаном облику, електронски путем званичног сајта Завода и путем електронских медија.

КОНТАКТ ПОДАЦИ ИЗДАВАЧА:

Адреса

Вељка Млађеновића 12Б, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ

Телефон

00387 51 33 27 01

Пратите нас:

+387 66 703 722