Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

Package Archives: izlagaci-sajam

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

INFORMACIJE ZA POSETIOCE INFORMACIJE ZA IZLAGAČE INFORMACIJE ZA NOVINARE PROGRAM KONTAKT
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Photos

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Osnovna djelatnost Univerziteta je djelatnost visokog obrazovanja. U okviru djelatnosti visokog obrazovanja Univerzitet obavlja obrazovnu,...

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA VJERE

INFORMACIJE ZA POSETIOCE INFORMACIJE ZA IZLAGAČE INFORMACIJE ZA NOVINARE PROGRAM KONTAKT
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA VJERE
Photos

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA VJERE

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

INFORMACIJE ZA POSETIOCE INFORMACIJE ZA IZLAGAČE INFORMACIJE ZA NOVINARE PROGRAM KONTAKT
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Photos

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Pored prikupljanja i obrade podataka, publikovanje je jedna od tri najvažnije redovne djelatnosti Republičkog zavoda...

ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D. I.S.

INFORMACIJE ZA POSETIOCE INFORMACIJE ZA IZLAGAČE INFORMACIJE ZA NOVINARE PROGRAM KONTAKT
ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D. I.S.
Photos

ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D. I.S.

Osnovna djelatnost Zavoda je izdavanje udžbenika za osnovno, srednje i visoko...

Pratite nas na:

+387 66 703 722