Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU


Osnovna djelatnost Univerziteta je djelatnost visokog obrazovanja. U okviru djelatnosti visokog obrazovanja Univerzitet obavlja obrazovnu, nastavnu, naučno-istraživačku, umjetničku, espertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost.

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

Adresa

Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH

Telefon

00387 57 32 03 30

Pratite nas na:

+387 66 703 722