Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

SRPSKI GENEALOŠKI CENTAR


Osnivač i urednik Miroslav Niškanović

„Srpski genealoški centar“ osnovan je 2001. godine ca ciljem da se posredno i neposredno bavi genealoškim istraživanjima. U skladu sa osnovnim ciljem u Centru se teži da se organizuju, sprovode i podržavaju istraživanja, sakupljanja građe, organizovanje stručnih i naučnih skupova, te publikovanja građe i rezultata istraživanja iz najšireg kruga naučnih disciplina, pre svega etnologije i antropologije, ali i, navedimo samo neke: srednjovekovne, moderne i savremene istorije; ikonografije i heraldike; istorije Crkve …, znači svega iz domena svih onih nauka čijim se metodama i tehnikama mogu unaprediti genealoška istraživanja i iz rezultata njihovih istraživanja upotpuniti genealoška znanja. Ovako široko zasnovan rad Centra podrazumeva visok nivo organizacije sa uključivanjem velikog broja saradnika stručnjaka različitih profila, te brojno tehničko i administrativno osoblje i naravno značajna finansijska sredstva. U ovom trenutku, u skladu sa, pre svega finansijskim mogućnostima, naše napore smo usmerili na plan organizovanja rada, a konkretne rezultate ostvarujemo na izdavačkom planu.

Pokrenute su biblioteke i to: Etnološka biblioteka (redovna serija /posebna izdanja / životne priče); Biblioteka Rodoslov i Biblioteka Koreni, a objavljuju se i dela izvan serija.

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

Adresa

Radnička 50/4, 11030 Beograd, Republika Srbija

Telefon

00381 11 30 59 030

Pratite nas na:

+387 66 703 722