Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

JP ZAVOD ZA UDžBENIKE BEOGRAD

Zavod za udžbenike objavljuje izdanja za predškolski uzrast, udžbenike, priručnike i nastavna sredstva za osnovnu i srednju školu, na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina, školsku lektiru, dela savremenih pisaca, biblioteke iz raznih naučnih oblasti, leksikografsku literaturu i sabrana i izabrana dela.

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

Adresa

Obilićev venac 5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Telefon

00381 30 51 900

Pratite nas na:

+387 66 703 722