Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

IK FILIP VIŠNjIĆ


Izdavačka kuća FILIP VIŠNjIĆ sledi tradiciju objavljivanja vrhunskih, utemeljenih i savremenih studija iz oblasti društvenih nauka, prevedenih dela novije svetske beletristike i istoriografije, kao i izuzetna i visokocenjena dela domaćih autora.

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

Adresa

Bežanijska 18, 11080 Zemun, Republika Srbija

Telefon

00381 11 37 50 161

Pratite nas na:

+387 66 703 722