Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

IK „DABAR“

IK „DABAR“ bavi se pravoslavnom duhovnom literaturom, srpskom istorijom i književnošću. IK „DABAR“ od svog osnivanja 1994. godine štampa časopis „DABAR“ a od tada do danas pripremljeno je mnoštvo udžbenika, više zbornika, romana, zbirki pjesama (Molitvenik, Srbljak, Zakonopravilo, itd).

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

Adresa

Dobrunska Rijeka bb, Vardište – Višegrad, Republika Srpska, BiH

Telefon

00387 58 612 112

Pratite nas na:

+387 66 703 722