Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. – Ivo Andrić
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao „Na Drini ćuprija“ – Ivo Andrić
Vrline jednog čovjeka mi primamo i cjenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. – Ivo Andrić
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje! – Ivo Andrić
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. – Ivo Andrić

FILMSKI CENTAR SRBIJE


Izdavačka delatnost Filmskog centra Srbije zasnovana je na konceptu širenja popularizovanja filmske kulture. Osnovne smernice delatnosti koncentrisane su oblast filmske istorije, filmske teorije i prakse. Privilegovano mesto u izdavačkoj delatnosti pripada domaćim piscima i temama, koje su zastupljene sa 2/3 ukupnog broja izdanja. Prevedene knjige su oni filmski naslovi koji su od kapitalnog značaja za teoriju ili istoriju svetskog filma, pri čemu se vodi računa da izbor ovih prevoda praktički pokriva potrebe studenata visokih filmskih škola i filmskih profesionalaca. Izdavačka delatnost koncipirana kroz čitav niz edicija.

KONTAKT PODACI IZDAVAČA:

Adresa

Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Republika Srbija

Telefon

00381 11 26 25 131

Pratite nas na:

+387 66 703 722