Pretposlednjeg dana četvrtog Sajma knjiga u Andrićgradu, predstavljena je izdavačka delatnost Andrićevog instituta.

Rukovodioci Andrićevog instituta istakli su da je želja i željeni rezultat rada svih odeljenja Andrićevog instituta, a kroz sve što se objavljuje, u stvari postajanje jednom od krovnih naučnih institucija Republike Srpske i Srbije.

U okviru Odeljenja za istoriju Andrićevog instituta, predstavljena je knjiga „Grad Niš tokom leta 1915. godine“. U pitanju je teza odbranjena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Lozani autora Teodora Živanovića, a u cilju dobijanja zvanja doktora medicinskih nauka.

– Knjiga je štampana u štampariji u Lozani 1916. godine i od tada joj se gubi svaki trag, a sada se opet može pronaći u Andrićevom institutu. U pitanju je knjiga koja se na mikro planu bavi tadašnjim istorijskim prilikama – istakao je Želidrag Nikčević.

Rukovodilac Odeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta, Miloš Kovačević, istakao je da sva izdanja ovog odeljenja teže tome da budu značajna u oblasti lingvistike, kao i da se jezik na naučnim skupovima koji se održavaju u Andrićevom institutu sagledava sa svih aspekata.

– Prva među knjigama koje je objavilo ovo odeljenje jeste zbornik radova „Srpski jezik i ćirilica danas“ koja se bavi jezikom i pismom kao vododelnicama nacionalnog identiteta, dok je drugi zbornik sa naučnog skupa čija se tema sama nametnula, „Ivo Andrić i srpski jezik“ u stvari deo šire teme kojom se ovo odeljenje bavi, a u pitanju je značaj srpskog jezika za očuvanje srpskog kulturnog identiteta – istakao je Kovačević i dodao da je sledeći zbornik sa naučnog skupa posvećen dobitniku „Velike nagrade Ivo Andrić“, a ovakvi skupovi će postati tradicionalni – U pitanju je zbornik radova sa naučnog skupa „Jezik, književnost, muzika: Poezija i muzika Bore Đorđevića“ – kaže Kovačević.

Dodao je i da je poslednje u nizu izdanja Odeljenja za srpski jezik i njegova knjiga „Borba za ćirilicu i srpski jezik“ koja analizira stanje jezika i pisma i nudi određene odgovore koji se tiču problema na koje nailazi srpski jezik danas.

Aleksandra Vraneš, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i rukovodilac Odeljenja za književnost Andrićevog instituta, rekla je da je ono što ovu godinu povezuje sa ostalim objavljivanje časopisa LIK koji je lice savremenih teoretskih, istorijskih i primenjenih istraživanja o literaturi, jeziku i kulturi.

– Pored održavanja naučnih konferencija koje ovo odeljenje organizuje četiri puta godišnje, redovno objavljujemo i zbornike rezimea, a nakon njih i zbornike radova. Neki od zbornika su „Filip Višnjić – pesnik i besednik“ i „Srpske pesnikinje“. U okviru biblioteke „Posebna izdanja“, štampana je knjiga Valentine Pitulić „Sazdade se bela crkva“ o srpskom narodnom stvaralaštvu Kosova i Metohije. Što se tiče edicije „Kulture u susretu“, štampali smo knjige „Društvo spektakla“ Gi Debora i „Na liniji“ Žozefa Pontisa – ističe Vraneš.

Na kraju predstavljanja ovih izdanja, predstavnici Andrićevog instituta rekli su da se nadaju da će sve ono što sa svojim izdanjima čini Andrićev institut uticati na književnosti, jezik i istoriju srpskog, pa i ostalih naroda čiji su predstavnici bili ili će biti deo naučnih skupova, ili barem gosti, Andrićevog instituta.