Jučerašnji program Sajma knjiga u Andrićgradu završen je promocijom dvotomnog zbornika „Istorija jedne utopije: 100 godina od stvaranja Jugoslavije“. Publika u Andrićevom institutu imala je priliku da više o ovom velikom izdavačkom poduhvatu izdavačke kuće Katena Mundi sluša od izvršnog urednika Nikole Marinkovića i našeg uglednog istoričara prof. dr Miloša Kovića.

U svom izlaganju, Marinković je naznačio koliko je važno okupiti ljude koji su se dokazali, svako u svojoj nauci, i sabrati njihove radove u jednom ovako velikom zborniku. On je napomenuo da je ova knjiga vrlo značajna u smislu pokušaja davanja odgovora na mnoga pitanja koja nas Srbe muče kada se govori o bivšoj Jugoslaviji. Sam zbornik pokriva skoro sve teme, pa čak i one koje najčešće izazivaju nostalgiju, a to je, između ostalog, i bogata kultura tog prostora koja se najviše ogledala u književnosti i muzici.

Marinković se osvrnuo i na jedno od tumačenja da je Jugoslavija bila barijera koja bi Rusiju sprečila da izađe na „topla mora“. Naravno, sve njegove tvrdnje bile su navođenje onoga što su bile neke od tema i teza tekstova autora poput Jovana Cvijića, Miloša Kovića, Mila Lompara, Koste Čavoškog, Srđe Trifkovića i mnogih drugih koji su zastupljeni u ovom zborniku. Napomenuo je i da je ovo jedan od najvećih poduhvata na kojima je on imao priliku da radi, ali i jedan od najvažnijih uzimajući u obzir činjenicu da se ovom temom neveliki broj ljudi bavi sa stanovišta nauke.

Istaknuti srpski istoričar Miloš Ković publici je približio problematiku koja se tiče formiranja jedne takve države kao što je bila Jugoslavija, a koja se kasnije raspala jednim strašnim ratom. Ković je pričao o ljudima koji su podržavali ideju prve Jugoslavije. Dakle, upoznao je prisutne sa idejama koje se u Srbiji javljaju između 1903. i 1914. godine, a vezane su za početak razmišljanja o zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca.

Ković je navodio koji su književnici, naučnici i političari delovali u tom razdoblju i uputio publiku gde su oni školovani, ko su im bili uzori i na šta se tačno odnosila njihova ideja o Jugoslaviji. Naglasio je da je razbijanje, kao i stvaranje Jugoslavije odvijalo pod uticajem velikih sila i kakvu korist je od toga imala zemlja poput Nemačke.

Završetkom izlaganja, gosti Andrićevog instituta su pozvali publiku na dijalog o Jugoslaviji. Sam dijalog se najviše ticao književnosti i problematike vezane za jezik, kako tadašnje, tako i današnje.

Ovom promocijom, zaključen je program petog dana Sajma knjiga u Andrićgradu.

iskra.co