Predavanje na temu „Propagandni izraz Prvog svetskog rata na primeru delovanja Austrougarskog ratnog presbiroa i Ratnog presbiroa Vrhovne komande Kraljevine Srbije” juče je u Andrićevom institutu održala profesorka Gordana Ilić Marković, slavista sa Univerziteta u Beču.

U okviru predavanja, publika je mogla da sazna više o tome ko je sve, od istaknutih ljudi, tokom Prvog svetskog rata sarađivao sa presbiroima Austrougarske i Kraljevine Srbije. Profesorka Ilić Marković je predstavila i rezultate svojih dugogodišnjih istraživanja o tome koje su novine objavljivane u Austrougarskoj i Srbiji, ali i u logorima u kojima su se nalazili srpski zatvorenici. Prisutni su imali privilegiju da pogledaju pregršt starih fotografija i karikatura koje su, pored novinskih tekstova, bile glavna sredstva tadašnje propagande.

Gordana Ilić Marković je analizirala izraz austrougarske ratne propagande na primeru stvaralačkog opusa austrijskog pisca, satiričara i prvog prevodioca Branislava Nušića i Petra Kočića – Šandora Fridriha Rozenfelda poznatijeg kao Aleksandar Roda Roda. Stvaralaštvo Roda Rode posmatrano je u kontekstu rada Austrougarskog Ratnog presbiroa čiji je on bio saradnik. Delatnost Roda Rode je jedan od bitnih izvora za razumevanje formiranja negativnog javnog mnjenja o Kraljevini Srbiji pre i tokom Prvog svetskog rata, pa samim tim predstavlja značajno literarno i istorijsko svedočanstvo.

Gordana Ilić Marković je autor knjige o Roda Rodi pod nazivom ”Roda Roda – Srpski dnevnik izveštača iz Prvog svetskog rata. Ratni presbiro Austrougarske monarhije”.

Knjiga sadrži napomenama propraćene prevode do sada na srpskom neobjavljenih tekstova Roda Rode iz njegovog pripovedačkog i publicističkog predratnog i ratnog opusa vezanog za Kraljevinu Srbiju: odabrane članke iz austrougarske ratne štampe, izbor eseja, kratkih priča i zapisa iz autorove privatne zaostavštine, kao i Roda Rodin ”Srpski dnevnik”.