Odjeljenje za književnost Andrićevog instituta i Zadužbina Desanka Maksimović iz Beograda, a povodom 120 godina od rođenja proslavljene srpske pjesnikinje Desanke Maksimović, organizovali su naučnu konferenciju „Srpske pjesnikinje“.

Nesumnjivo, od srednjeg vijeka, monahinje Jefimije i carice Milice, nezaobilazne Desanke Maksimović i njenih savremenika, pa do pjesnikinja modernog doba i poezija pisana rukom žene baštini vrijedno nacionalno blago.

Srpska kultura i poštovanje pjesništva ne omogućava da zaboravimo ili razdvajamo pjesnike i pjesnikinje. Želja organizatora je da se progovori o velikim srpskim poetesama i pokaže koliko su zadužile srpsku kulturu…

– Radi toga smo svi svili ruke, kako je govorila Desanka Maksimović, da učinimo ovu dobrobit srpskoj književnosti i srpskoj nauci o književnosti, kaže Aleksandra Vraneš, rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta.

Značajan je i jubilej 120 godina od rođenja, a 25 godina otkako nas je napustila, ali i dalje živa, Desanka Maksimović.

Ostavila nam je 78 knjiga, više od 50 zbirki poezije, prevođene na svjetske i strane jezike …

– Dobitnik Nobelove nagrade prevodilac je Desanke Maksimović. Na ruski jezik je prevodio niko drugi nego Josif Botski, ističe Aleksandar Petrov,p rofesor Univerziteta u Pitsburgu.

Svetlana Šeatović sa Instituta za književnost i umjetnost Beograd, rekla je da je Desanka Maksimović fenomen naše književnosti i kulture i srpskih pjesnikinja.

– Govorila je ostaviću vam samo reči koje izviru iz daljina, dodaje Šeatovićeva.

Jefimijina Pohvala knezu Lazaru i njeni Stihovi mladencu, posvećeni preminulom sinu sežu čak do 1402, a naučna istraživanja u narednih pet vijekova prepoznala su nesumnjivo književno blago pisano rukom pjesnikinja …

– Očekivali smo 30-ak književnica od 1402 – 1915, vremena kada žene počinju da pišu. Za pet vijekova imamo 170 imena, naglašava Biljana Dojčinović, sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Teorija i istorija ženske književnosti do 1915. sabira se kroz zbornik „Knjiženstvo“.

Sažeta istorija ženskog književnog stvaralaštva seže skoro do 1920, kada je i Desanka Maksimović objavila svoje prve stihove, a od tada, pa do danas mnoge žene ostavile su i ostavljaju duboke tragove u nacionalnoj poeziji.

Srna, RTRS