U Andrićgradu počeo je dvodnevni naučni skup pod nazivom „Ivo Andrić i srpski jezik“ koji je okupio lingviste iz Srbije i Republike Srpske.

U okviru naučnog skupa, koji se održava u Andrićevom institutu, biće obrađeno niz tema koje se tiču Andrićevih djela, među kojima su „Andrićevi stavovi o jeziku i stilu“, „Funkcija drugog u stilu Ive Andrića“, „Andrić u kontekstu književnosti za djecu“, „Andrić i živi govor“, „Ivo Andrić u nastavnim programima i čitankama za osnovnu i srednju školu“.

Profesor srpske književnosti Univerziteta u Kragujevcu Dragan Bošković istakao je da Andrić postaje norma srpske književnosti i jezika, te da je tu njegovo mjesto.

Rukovodilac Odjeljenja za srpski jezik pri Andrićevom institutu Miloš Kovačević rekao je da će se ovo odjeljenje baviti i Andrićevim odnosom prema srpskom jeziku.

„Andrić je najveći poznavalac i pisac srpskog jezika. Kada tako posmatrate Andrića, treba reći da će izučavanje srpskog jezika pokazati koliko je Srbima potreban ovakav Institut“, naglasio je Kovačević.

SRNA