ANDRIĆEV INSTITUT

Četvrtak 7.12.2017. god. u 16 časova

Predavanje :

„ŽIVOT MEHMED-PAŠE SOKOLOVIĆA“

Uvodna riječ: Emir Kusturica

Predavači:

-mr Enes Demir (Ankara – Turska)

Zaposlen u Generalnoj direkciji državnih arhiva Republike Turske. Doktorand na Odsjeku za savremenu istoriju na Gazi univerzitetu u Ankari. Bavi se naučnoistraživačkim radom u oblasti istorije, politike, arhivistike, diplomatije, spoljne politike i međunarodnih odnosa.

dr Miloš Ković (Beograd)

„Mehmed-paša Sokolović u srpskoj istoriji”

Istoričar, doktor istorijskih nauka, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Moderator: dr Miroslav Perišić, rukovodilac Istorijskog odjeljenja Andrićevog instituta.