U organizaciji Međunarodnog slavističkog centra, koji djeluje pri Filološkom fakultetu u Beogradu, u Andrićgradu je održan skup „slavista“. O temi „Mehmed paša Sokolović u romanu Na Drini ćuprija“ govorio je profesor Jovan Delić.

Bilo je prirodno da tema predavanja bude vezana za roman „Na Drini ćuprija“. Studenti i profesori imali su priliku da saznaju nešto novo o Andriću, njegovim djelima kao i Mehmed paši Sokoloviću kao književnom liku.

Jovan Delic

„Ako taj roman ima glavnog lika onda je to Mehmed paša Sokolović, a kakav je to lik koji gine u četvrtoj glavi, to je takođe unutrašnji paradoks koji sam pokušao da rasvjetlim. Mehmed paša Sokolović obilježio je 16.stoljeće srpske i turske istorije a da su Sokolovići njegovi rođaci bili cijela jedna dinastija srpskih patrijarha“, rekao je profesor Jovan Delić.

Svesrdnu podršku ovom skupu na kojem je učestvovalo 60 studenata i njihovih profesora iz cijelog svijeta, pružilo je i odjeljenje za knjiženost Andrićevog instituta .

„Od Kine, preko Irana, Rusije, Belorusije, SAD-a koji su danas imali priliku da uživaju u blagodetima ovog izuzetnog Instituta i Andrićgrada i da upoznaju blagodeti srpskog jezika, književnosti i kulture“, rekla je Aleksandra Vraneš, rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta.

Aleksandra Vranes

Andrićeva djela se čitaju, i izučavaju u cijelom svijetu, pa su samim tim i predmet brojnih istraživanja.

„On ima potpuno mjesto koje mu pripada. Andrićeva djela su dio našeg redovnog programa koji istražujemo sa studentima na osnovnim i maser studijama“, rekla je Jelena Mihajlović, lektor srpskog jezika na univerzitetu Sorbona.

skup-slavisti

TO Sofija Zabolotnaja iz Rusije je navela da je imala veliku čast da prevodi veliku zbirku srpskih ratnih priča u kojoj je uključena i priča „Deca“ Ive Andrića.

Ivo Andrić se u srpskom kulturnom i književnom prostoru doživljava na istovjetan način kao i ranije-kao pisac 20.vijeka, i kao jedan od najvećih koje je srpska književnost uopšte imala.

RTRS / Foto: Slavko Garić