Tokom pratećeg programa Sajma knjiga u Andrićevom institutu predstavljena je Zadužbina „Dositej Obradović“ i njena izdavačka delatnost.

Upravnik Zadužbine „Dositej Obradović“ Mirjana Dragaš govorila je o radu i značaju same institucije: „Prilikom osnivanja Zadužbine inicijalna ideja bila je da se napravi institucija od značaja za srpsku baštinu i kulturu i da se ona posećuje. Od 2004. godine Zadužbina postoji sa sedištem u Beogradu i sa ciljem da poruke iz Dositejevog imena pokuša da prenese na mlade generacije.“

Rad Zadužbine fokusiran je na rad sa decom i studentskom omladinom, a namera je da se kroz razne programe, takmičenja i konkurse lik i delo Dositeja Obradovića približe mladima. Tokom godina svog postojanja, Zadužbina je ustanovila Nagradu „Dositej Obradović“ koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture svake godine dodeljuje na Sajmu knjiga u Beogradu inostranim izdavačima koji promovišu srpsku literaturu i srpske pisce, a pored toga postoji i Nagrada „Dositej Obradović“ za životno delo.

Predsednik Upravnog odbora Dositejeve Zadužbine prof. dr Dušan Ivanić govorio je o liku i delu Dositeja Obradovića i istakao: „Koliko je Ivo Andrić naš savremeni veliki svjetski pisac, toliko je Dositej Obradović prvi pisac nove srpske književnosti koji je počeo prodirati u svijet, kojeg su počeli prevoditi njegovi savremenici na rumunski, na bugarski, na njemački. Ne samo srpski učeni ljudi i čitalačka publika nego i drugi narodi u okruženju, prepoznali su Dositeja Obradovića kao svog pisca. On nije samo pisao dobro, nego je dobro pripovijedao. Dositejevo djelo je neprestana, otvorena poslanica srpskom narodu, od prvoga Pisma Haralampiju, da ne govorimo o Bukvicama, koje su nastale u prvoj fazi Dositejevoj i koje su bile pisane rukom, i tu se može izdvojiti mnoštvo poruka. Dositej se knjigom obraća, propagira je i preporučuje je, poziva na podršku i poziva na prevode savremenih evropskih pisaca. On je imao povjerenja u knjigu kao sredstvo vječnosti, kao onaj spomenik Horacijev koji čuva od propadanja naš život. On je knjigu vidio kao sredstvo koje nadilazi kratkovitost života i svog autora čuva u pamćenju zajednice. On je prvi koji kod nas stvara kult pisca, kult autora, kao nov tip nacionalnoga junaka“.

Prof. dr Ivanić izdvojio je neka od izdanja Zadužbine, među kojima su: Srpskom narodu ili slobodno misliti (prir. Dušan Ivanić), Sabrana dela Dositeja Obradovića, zbornici sa nekoliko naučnih simpozijuma međunarodnog ranga, koji su okupili evropske slaviste iz Nemačke, Italije, Rumunije.

Upravnik Zadužbine „Dositej Obradović“ Mirjana Dragaš izdvojila je još nekoliko naslova: U Dositejevom krugu Perside Lazarević di Đakomo, Zašto čitati Dositeja Dušana Ivanića, Srbi u Lajpcigu (prir. Dušan Ivanić), Godišnjak Dositejev vrt, koji izlazi već četiri godine i koji prikuplja dela mladih stvaralaca povodom Dositeja i o Dositeju.

Na kraju promocije predstavnici Dositejeve Zadužbine izrazili su nadu da će se i ubuduće nastaviti saradnja sa Andrićevim institutom i sa Sajmom knjiga u Andrićgradu.

Gorica Ćećez, Gordana Nedeljkov / Foto: Slavko Garić