Prateći program Sajma knjiga u Andrićgradu upotpunjen je okruglim stolom „Obrazovanje i istina o prošlosti“ na kojem su učestvovali prof. dr Zoran Avramović, prof. dr Miloš Ković, doc. dr Borivoje Milošević i Želidrag Nikčević.

Zoran Avramović

Na okruglom stolu bilo je reči o brojnim nesporazumima i otvorenim manipulacijama u tumačenju bliže i dalje prošlosti srpskog naroda i njenih interpretacija u javnosti, o vrlo ozbiljnoj problematici nastave istorije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, o krupnim nedoslednostima i falsifikatima u udžbenicima, naročito u pogledu tumačenja uzroka građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji.

IMG_8704

Konstatovano je da se srpskom narodu sa raznih strana tendenciozno nameće isključiva krivica za tragična zbivanja tokom raspada bivše zajedničke države, pri čemu se kampanja optuživanja proteže i na daleku prošlost, sa očiglednim ciljem demonizacije kompletne srpske istorije i srpskih nacionalnih ciljeva.

Borivoje Milošević

Zaključeno je da se takvim tendencijama treba suprotstaviti istrajnom borbom za naučno potkrepljenu istinu, pa je sa skupa upućen apel institucijama koje se finansiraju sredstvima građana, a bave se naukom i kulturom, da se ozbiljnije posvete sistematskom radu na zaštiti srpskih nacionalnih interesa.

Želidrag Nikčević