Program današnjeg sajamskog dana otpočeo je promocijom knjige The Balkans in the Cold War koja je održana u Andrićevom institutu. Promociju je vodio Želidrag Nikčević, a knjigu je predstavio priređivač dr Svetozar Rajak, profesor Londonske škole za ekonomiju i političke nauke.

Knjiga The Balkans in the Cold War je rezultat dvoipogodišnjeg rada šesnaestoro eminentnih svetskih autora od kojih je jedan dr Miroslav Perišić, rukovodilac Odeljenja za istoriju Andrićevog insituta.

Prilikom konceptualizacije knjige autori su period Hladnog rata posmatrali ne kao stereotipni sukob dva bloka na čijem čelu su se nalazile dve super sile, Rusija i SAD. Hladni rat je proučavan kroz širi okvir, zasnovan na kompleksnosti njegovog sistema, zadirući u istoriju kulture, ideologije i ikonografije.

Knjiga je bazirana na multiarhivskim istraživanjima u regionu i šire i predstavlja sveobuhvatnu i višeslojnu analizu Balkana tokom Hladnog rata. Bavi se pitanjima identiteta i transformacije regiona u kontekstu globalne istorije i daje novi doprinos izučavanju istorije sveta i Evrope u periodu tokom Hladnog rata.

Iskra.co>