U okviru projekta CULTURWB, koji se odnosi na jačanje kapaciteta za stvaranje promjena u turizmu zemalja Zapadnog Balkana – stvaranje kompetencija za menadžment baština i kulturnog turizma, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu posjetili su Višegrad kako bi sproveli anketu o nedostacima u vještinama i kompetencijama u kulturi i turizmu, a koje će se nastojati unaprijediti tokom trajanja ovog projekta.

Tokom posjete Višegradu predstavnici UIS-a prof. dr Branislav Mašić, dr Dajana Vukojević, docent dr Mladen Rebić i Olja Radojković sastali su se sa načelnikom Višegrada Mladenom Đurevićem, direktorom Turističke organizacije Višegrada Oliverom Todorović, predstavnikom menadžmenta Andrićgrada Nedeljkom Perišićem i drugim zainteresovanim akterima koji su bili značajni za sprovođenje istraživanja.

Tokom posjete Višegradu, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu posjetili su različite kulturne institucije, među kojima i Muzej manastira Dobrun.

Očekivani rezultati CULTURWB projekta su razvoj novih programa za cjeloživotno učenje i novog master akademskog studijskog programa koji za cilj ima izgradnju kompetencija za kvalitetno upravljanje unutar kulturnih institucija, upravljanje kulturnim nasljeđem, upravljanje događajima unutar i van institucija, kao i procesima razvoja u okviru kulturnog turizma.