Za prijemni ispit za studijski program Kamerа potrebno je pripremiti:

1. Kolekcija fotografija 10-15, iz kandidatovog dotadašnjeg rada. Svaka fotografija i koverat u koji se odlažu treba biti potpisana imenom i prezimenom kandidata.

2. Jedan ili više samostalno realizovanih video radova, BLY-RAY VIDEO DISC (za radove u HD rezoluciji) ili DVD VIDEO DISC u trajanju od 5 do 10 min. Disk da bude potpisan imenom i prezimenom kandidata.

3. Intervju – provjera vizuelne, opšte i tehničke kulture i informisanosti, provjera sklonosti za vizuelno izražavanje i komunikaciju.