05.02. (ћир.) Образац изјавео обавези држања приступнох предавања - ВШУ Вишеград