05.01. (ћир) Образац изјаве о намјери предавања на вишим годинама студија – ВШДУ Вишеград Преузми

05.01. (lat) Obrazac izjave o namjeri predavanja na višim godimana studija – VŠDU Višegrad Preuzmi

05.02. (ћир.) Образац изјаве о обавези држања приступнох предавања – ВШУ Вишеград Премузми

05.02. (lat.) Obrazac izjave o obavezi držanja pristupnog predavanja – VŠDU Višegrad Preuzmi