Visoka škola dramskih umjetnosti u Andrićgradu, koju čine Katedra za filmsku i televizijsku režiju, Katedra za glumu, Katedra za dramaturgiju, Katedra za montažu, Katedra za kameru i Katedra za snimanje i dizajn zvuka, upisaće u oktobru prvu generaciju studenata. Škola će biti opremljena najsavremenijom opremom za izvođenje nastave, a za potrebe studenata formira se i posebna zbirka neophodne literature. Pohađanjem Visoke škole dramskih umjetnosti studenti će, pod rukovodstvom najvećih imena iz svijeta dramskih umjetnosti, moći da stečeno teorijsko znanje primene i u praksi.

DRAMATURGIJA – PROGRAM PRIJEMNIH ISPITA

Kandidati su dužni da uz prijavu i dokumentaciju prilože (objavljeno ili neobjavljeno) jedno svoje dramsko delo, ili scenario za igrani ili TV-film, ili radio dramu, odnosno teorijski rad iz oblasti pozorišne ili filmske dramaturgije, pisano na srpskom jeziku (*ili engleskom samo za strane studente), kucano na računaru, predato u tri štampana primerka, kao i u elektronskom obliku (u Word ili PDF fajlu) na adresu elektronske pošte Visoke Škole Dramskih Umjetnosti, Andrićgrad.

Ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti sastoji se iz dva eliminatorna dela:

Prvi deo

a) Analiza priloženog dela (drame ili scenarija) od strane Komisije

b) Projekcija filma posle koje sledi pismena analiza filma;

v) Pisanje jedne dramske scene na zadatu temu u mediju po izboru (pozorište, film, radio ili televizija).

Posle čitanja i stručne analize radova Komisija donosi odluku o kandidatima koji stiču pravo da pristupe drugom delu ispita.

Drugi deo

Usmeni ispit pred Komisijom obuhvata: razgovor o radovima kandidata; proveru opštih znanja iz oblasti teorije i istorije pozorišta i filma, svetske i domaće drame, kao i filma. Proverava se i opšte poznavanje književnosti i umetnosti, kao i poznavanje preporučene literature sa spiska.

Preporučena literatura:

 • Aristotel: POETIKA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
 • Čezare Molinari: ISTORIJA POZORIŠTA, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
 • Jovan Hristić: O TRAGANjU ZA POZORIŠTEM, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin, 2002.
  • Fransoa Trifo: HIČKOK, Institut za film, Beograd, 1987.
 • Stjuart M. Kaminski: ŽANROVI AMERIČKOG FILMA, Prometej, Novi Sad, Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 1995.
 • Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
 • SVETLO U TAMI – NOVI HOLIVUD, Klio, Beograd, 2002.
 • NOVA FILMSKA EVROPA, Klio, Beograd, 1999.

Program polaganja prijemnog ispita Snimanje i dizajn zvuka 2016/17

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Fotografija, koju kandidat prilaže uz obavezna dokumenta, treba da jasno pokazuje lice kandidata. Preporuka je da fotografija ne bude starija od 6 (šest) meseci.

Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži samostalno napravljen snimak kratkog audio dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada obavezno je koristiti zvučne efekte, muziku i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a nije presudan tehnički kvalitet zapisa.

Snimak se prilaže na AUDIO KOMPAKT DISKU (format CD AUDIO, 44.1kHz, 16 bita, stereo, a ne DATA kao što su MP3, WAV, AIFF…).

Uz AUDIO KOMPAKT DISK kandidat prilaže detaljno napisano objašnjenje koji su audio uređaji korišćeni za realizaciju audio dela i postupak rada. Na KOMPAKT DISKU koji se predaje mora biti napisano ime i prezime kandidata, naziv i trajanje rada i podatak mono/stereo.

Kandidat mora da priloži opšte lekarsko uverenje i posebno uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom izdatim od zvanične specijalizovane lekarske ustanove, ne starijim od 6 (šest) meseci.

Ispit se sastoji iz četiri eliminatorna dela:

Prvi deo

Pisani test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture i informisanosti, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike. Test se sastoji od 60 pitanja. Rešavanje testa traje 30 minuta.

Kandidat koji tačno odgovori na najmanje 38 pitanja stiče pravo da nastavi sa polaganjem drugog dela prijemnog ispita.

Drugi deo

a) Provera muzikalnosti

b) Pisana analiza zvučne slike filmskog inserta koji će biti prikazan na samom ispitu.

Kandidat koji je uspešno položio proveru muzikalnosti, stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

Kandidat koji je uspešno položio proveru muzikalnosti, stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

Treći deo

a) Provera sposobnosti raspoznavanja zvukova, muzičkih instrumenata i muzičkih sastava,

b) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti audio tehnike.

Četvrti deo

a) Intervju – tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i opšta interesovanja kandidata za studijski program.

b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na audio kompakt disku;

v) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata u procesu miksovanja govora, efekata i muzike u okviru zadatog filmskog inseta.

Utvrđeni su i programi za polaganje prijemnih ispita za još dva studijska programa, za Filmsku i televizijsku režiju i za Glumu.

Zajednički dio za sve studente: Test opšte kulture.

Za Režiju potrebno je pripremiti:

 1. Kratka priča – scenario.
 2. Foto strip-priča kroz fotografiju.
 3. Kratak monolog – nešto od V. Šekspira.

Za Glumu:

 1. Monolog: Hamletov govor glumcima – V. Šekspir.
 2. Monolog iz komedije domaćeg dramskog pisca.
 3. Pjesma po izboru.
 4. Imitacija.

Upravnici Katedri biće eminentni predavači i vrhunski stručnjaci iz navedenih oblasti: Emir Kusturica, Zoran Cvijanović, Srđan Koljević, Svetolik Mića Zajc, Goran Volarević i Slobodan Mihajlović.

Prijemni ispiti za upis Visoke škole dramskih umjetnosti biće održani u Andrićgradu od 26. do 30. septembra 2016. godine. Prijave se mogu slati na adresu Trg Nikole Tesle bb, Andrićgrad, 73240 Višegrad ili elektronskim putem na imejl vsduandricgrad@gmail.com.

Kontakt telefon 00 387 66 703 723.

iskra.co Foto: M. Cvetković