Andrićev institut je na Sajmu knjiga u Andrićgradu predstavio još jedno svoje izdanje. Knjiga dr Maje Radonić Stub sećanja srpske kulture: eseji Miodraga Pavlovića, nastala kao rezultat istraživanja za doktorsku tezu, popunila je veliku prazninu u srpskoj nauci o književnosti, naglasio je dr Jovan Delić, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Delić je upoznao prisutne sa sadržajem knjige i naglasio da Miodrag Pavlović srpsku književnost nije sagledavao samo kroz 19. i 20. vek, već je uspostavio nit srpske književnosti od pamtiveka do danas, od narodne poezije do savremenih dela. „Miodrag Pavlović je vrhunski pesnik koji je, uz Vaska Popu, promenio shvatanje lirike i uneo duh modernosti u srpsku književnost u drugoj polovini 20. veka.“ On je dodao da knjiga Maje Radonić donosi sistematizovan i precizan uvid u Pavlovićev esejistički opus, i složio se sa ocenom da je u pitanju eliotovska figura srpske književnosti.

Maja Radonić je kao posebnu vrednost esejistike Miodraga Pavlovića naglasila uspostavljanje kontinuiteta, a samim tim i identiteta srpske književnosti, kao i dugogodišnji predani rad na prevrednovanju srpske pesničke tradicije. Govoreći o znamenitoj Antologiji srpskog pesništva, ona je dodala: “Da je Pavlović sačinio samo ovu knjigu srpskog pesništva i njene predgovore, to bi bio ogroman i značajan doprinos našoj književnoj misli. Ako uz nju dodamo sva originalna i briljantno iskazana saznanja, koja je utkao u svoje delo, bez preterivanja možemo reći da još niko nije u tolikoj meri učinio značajnom srpsku esejistiku kao Miodrag Pavlović.“