Tokom Prvog sajma knjiga u Andrićgradu u svečanoj sali Andrićevog instituta održana je tribina na temu prevodilaštva, na kojoj je kroz dva izlaganja prikazano koliki je značaj prevođenja značajnih dela u promovisanju kulturne baštine jednog naroda i omogućavanju susreta kultura.

mladen-veskovic

Mladen Vesković, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, upoznao je prisutne sa statističkim podacima o prevodima književnih dela srpskih pisaca na strane jezike. Vesković je istakao značaj saradnje sa izdavačkim kućama u inostranstvu, koja se uspostavlja tako što strane izdavačke kuće, na osnovu konkursa, upućuju zahteve za prevode Ministarstvu kulture. Uspostavljanjem ovakvog vida saradnje, radi se na razvijanju kulturne politike Srbije i promovisanju srpskog književnog stvaralaštva u inostranstvu.

dajana-djedovic

Dajana Đedović, direktorka Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, i Ana Čugurović, kustos Muzeja jezika i pisma u Tršiću, predstavile su delatnost ustanova kulture u Tršiću i njihov rad na polju jezika i prevođenja. Organizovanjem Letnje škole srpskog jezika, prevođenja i kulturne istorije, namenjene studentima srpskog jezika kojima srpski jezik nije maternji, ove ustanove rade na uspostavljanju kulturnog dijaloga i promovisanju srpske kulture.