Književni fond „Sveti Sava“ Istočno Sarajevo – sekcija u Višegradu, u saradnji sa Andrićgradom, objavio je Drugi pjesnički Konkurs za pjesmu posvećenu Andrićgradu, na temu: Pjesme Andrićgradu – njegovim Tvorcima, Porukama i Utiscima.

Svaki autor može poslati po dvije pjesme do 31. marta 2016. godine, na e-mail adresu: drinskikonkurs@gmail.com sa Šifrom umjesto imena autora, a na e-mail adresu: igorbitnik@gmail.com – Razrešenje Šifre sa Adresom i kratkom biografijom autora (ne više od 10 kucanih redova, pisane u fontu Times new roman 12), brojem telefona i e-mail adresom.

Pjesme, adresa i biografija moraju biti u Prilogu kao posebni Dokumenti. Pismo može biti ćirilica ili latinica, ali će u publikacijama radovi biti objavljeni na ćiriličnom pismu.

Na Konkurs svoje nenagrađivane pjesme mogu slati svi autori koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku, kao i oni koji pošalju prevod pjesme na srpski jezik! Jedna pjesma može imati najviše 32 stiha.

Pjesme-Andricgradu-2015

Nagrade su predviđene za tri najbolje pjesme po ocjeni Žirija, koga imenuju organizator i pokrovitelj ove manifestacije.

Nagrađeni autori pjesama dobijaju boravak u Andrićgradu, Spomen Povelju i suvenir Andrićgrada.

Žiri će dodatno odabrati još pet pjesama, čijim autorima će dodijeliti Pohvale.

Nagrađene pjesme će biti objavljene u Drugom Zborniku „PJESME ANDRIĆGRADU“ uz još 50 pjesama koje odabere stručni Žiri.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni do 20. maja 2016. godine.

Dodatne informacije u vezi učešća na Konkursu mogu se dobiti putem e-mail adrese : bozidarmskobic@gmail.com.