Monodrama predstavlja lijepo osvježenje u našoj tekućoj dramskoj produkciji. Autor je izgradio tip čovjeka koji nosi u sebi svojevrsnu karakterološku trodimenzionalnost.

Sa jedne strane, riječ je o jednom maštovitom, dosjetljivom i prekom Sremcu, vjernom izdanku svoje loze, koji se, sa druge strane, zahvaljujući zalihi neke ogromne fizičke i duhovne energije, te pravoslavlja i srpstva izdiže do idealnog nacionalnog tipa, a na kraju nadrasta i to i postaje reprezent čitavog jednog kontinenta.

petak, 17. april. 2015. u 18:00 časova
Knjižara „Ili-ili“
Andrićgrad