U Andrićevom institutu u Andrićgradu 27. i 28. decembra biće održan naučni skup posvećen književnom stvaralaštvu Branka Ćopića.

Dragana Bedov iz Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta izjavila je Srni da se na skupu očekuje oko 30 profesora iz Republike Srpske i Srbije, koji će govoriti o životu i književnom stvaralaštvu Branka Ćopića.

Na skup su pozvani svi naučni radnici koji su, kada je riječ o stvaralaštvu Branka Ćopića, nezaobilazni“, rekla je Bedov.

U okviru naučnog skupa planirana je promocija knjige Vuka Stefanovića Karadžića „Srbi svi i svuda“, koja će biti održana u galeriji Andrićevog instituta 27. decembra u 12.00 časova.

O knjizi će govoriti Aleksandra Vraneš, Emir Kusturica i Dušan Ivanić.

Planirano je i potpisivanje protokola o saradnji između Andrićevog instituta i Narodne biblioteke Srbije.

Za 27. decembar najavljen je koncert pančevačkog srpskog crkvenog pjevačkog društva, koji će biti održan u galeriji Andrićevog instituta sa početkom u 20.00 časova.

Program naučnog skupa o Branku Ćopiću

27. децембар 2014.

10.00 – 11.15

Прва секција

Председава проф. др Душан Иванић, секретар мр Драгана Бедов

Проф. др Валентина Питулић: БРАНКО ЋОПИЋ И ТРАДИЦИОНАЛНО НАСЛЕЂЕ

Проф. др Саша Кнежевић: ИСТИНА ИЛИ СЛОБОДА?

Проф. др Сања Мацура: ФУНКЦИЈА ВИРТУЕЛНОГ НАРАТИВА У ЋОПИЋЕВИМ РОМАНИМА ИЗ ПОСЛИЈЕРАТНОГ ЖИВОТА

Мр Драгана Бедов: БРАНКО ЋОПИЋ У ОГЛЕДАЛУ НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА

10.00 – 11.15

Друга секција

Председава проф. др Љиљана Бајић, секретар мр Валентина Милекић

Доц. др Снежана Шаранчић Чутура: ПАРОДИЈСКИ ПОСТУПАК У ПОЕТИЦИ БРАНКА ЋОПИЋА

Доц. др Јасмина Јокић, МА Татјана Вујновић: ТРАДИЦИОНАЛНА СЛИКА СВЕТА У ОДУМИРАЊУ МЕЂЕДА БРАНКА ЋОПИЋА

Нина Говедар: КАРНЕВАЛСКО У ЋОПИЋЕВОМ КЛАНЦУ ПРИЧА ГЛАВА У КЛАНЦУ, НОГЕ НА ВРАНЦУ

Др Данијела Костадиновић: СВЕТ САЊАРА И МАРГИНАЛАЦА У ПАРОХИЈИ ТУЖНОГА ЂАВОЛА БРАНКА ЋОПИЋА

11.30 – 11.45

ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА И НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

12.00 – 13.00

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ В. С. КАРАЏИЋА СРБИ СВИ И СВУДА

Говоре: Александра Вранеш, Емир Кустурица, Душан Иванић

15.00 – 16.15

Трећа секција

Председава проф. др Валентина Питулић, секретар мр Валентина Милекић

Проф. др Јован Делић: СЕРВАНТЕСОВ ДОН КИХОТ У ПОДТЕКСТУ ПРОЗЕ БРАНКА ЋОПИЋА

Мр Валентина Милекић: ХУМОР И МЕЛАНХОЛИЈА ДРУГОСТИ У ЋОПИЋЕВИМ РОМАНИМА

Др Драгана В. Тодоресков: ОСМА ОФАНЗИВА – ФЕНОМЕН КУЛТУРОЛОШКИХ РАЗЛИКА И ЊИХОВОГ ХУМОРНОГ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА

Проф. др Душан Иванић: ЋОПИЋЕВ(И) ПРИПОВЈЕДАЧКИ ИДИОЛЕКТ(И)

15.00 – 16.15

Четврта секција

Председава проф. др Стојан М. Ђорђић, секретар мр Драгана Бедов

Доц. др Валентина Хамовић: НАИВНО И СЕНТИМЕНТАЛНО У ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА

Мр Жељка В. Пржуљ: ЋОПИЋЕВ ПРОЛОМ – ЛИЦЕ И(ЛИ) НАЛИЧЈЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Антонела Плиснић: ФУНКЦИЈА МЕНТАЛИТЕТА КОЛЕКТИВА У РОМАНУ ПРОЛОМ

МА Милена Станковић: ПРОБЛЕМ РОДНИХ СТЕРЕОТИПА У РОМАНУ ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ БРАНКА ЋОПИЋА

16,30 – 17,45

Пета секција

Председава проф. др Јован Делић, секретар мр Драгана Бедов

Проф. др Љиљана Бајић: ИЗМЕЂУ СНА И ЈАВЕ У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА

Доц. др Небојша Лазић: ТАЧКА ГЛЕДИШТА У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА

МА Снежана Николић: МЕТАФОРА УМЕТНИКА У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА

Проф. др Зона Мркаљ: БРАНКО ЋОПИЋ КАО ШКОЛСКИ ПИСАЦ У XXI ВЕКУ

16,30 – 17,45

Шеста секција

Председава проф. др Љиљана Марковић, секретар мр Валентина Милекић

Проф. др Александар Јерков: ПИСМО СМРТИ БРАНКА ЋОПИЋА

Милена Давидовић: СЕМАНТИКА КОМЕНТАРА У КРАТКОЈ ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА

Александра В. Пауновић: ХУМОРИСТИЧНО И МЕЛАНХОЛИЧНО У ПРИПОВЕДНОЈ ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА

МА Тамара Вученовић: ПРОДУКЦИЈА ДРАМСКИХ И РАДИОФОНСКИХ ДЕЛА ЈАВНОГ СЕРВИСА: СТВАРАЛАШТВО БРАНКА ЋОПИЋА – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

20.00

КОНЦЕРТ:

ПАНЧЕВАЧКО СРПСКО ЦРКВЕНО ПЕВАЧКО ДРУШТВО

Диригент: Вера Царина
28. децембар 2014.

9.00 ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ У АНДИЋГРАДУ

(Панчевачко српско црквено певачко друштво)

10,30 – 11,45

Прва секција

Председава проф. др Саша Кнежевић, секретар мр Валентина Милекић

Проф. др Стојан М. Ђорђић: КРАТКЕ НОВЕЛЕ БРАНКА ЋОПИЋА

Проф. др Милош Ковачевић: МЕЂУОДНОС ПОЕТСКЕ И РЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ КОНТРАСТА У ЋОПИЋЕВИМ ПРИЧАМА

МА Снежана Савкић: ПРИЧА О ДЕТИЊСТВУ КАО ОГЛЕДАЛО ТРИ ПОЕТИЧКА (НЕ)БРАТСТВЕНИКА (Путопис по перу Бранка Ћопића, Данила Киша и Војислава Деспотова)

МА Милош Јоцић: БАШТЕ ЦИМЕТОВЕ БОЈЕ (О сновитим повезаностима између Баште сљезове боје Бранка Ћопића и Продавнице циметове боје Бруна Шулца)

10,30 – 11,45

Друга секција

Председава проф. др Александра Вранеш, секретар мр Драгана Бедов

Мр Огњен М. Куртеш: О ПРЕВОДИМА ЋОПИЋЕВИХ ДЈЕЛА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Проф. др Љиљана Марковић: БРАНКО ЋОПИЋ И ЈАСУНАРИ КАВАБАТА, ТРАДИЦИЈА И СМРТ

Мр Јован Пејчић: РЕЧ ПРЕД ДРУГИМ, РЕЧИ ЗА ДРУГЕ (Аутопоетика Бранка Ћопића)

Проф. др Александра Вранеш: ЋОПИЋ О ПИСЦУ, КЊИЗИ И ФИЛМУ

Др Бранко Златковић: АНЕГДОТЕ О БРАНКУ ЋОПИЋУ