Na današnji dan, 10. decembra 1961. godine, Ivo Andrić dobija Nobelovu nagradu za književnost, čime postaje prva i do sada jedina osoba kojoj je uručena ova prestižna nagrada sa prostora bivše Jugoslavije.

Najveće svjetsko priznanje za književnost, Andrić je dobio za roman ,,Na Drini ćuprija“ ,koji se bavi životom Višegrada i Višegrađana od turskog doba do Prvog svjetskog rata, ali i za komletno književno djelo o istoriji jednog naroda.

To je bio i ostao najveći uspeh srpske književnosti na svetskoj književnoj “sceni”. Prestižno priznanje na koje je svaki Srbin ponosan, Andriću je u stokholmskoj dvorani Koncertne palate Švedske akademije dodelio član akademije dr Anders Esterling.

Čuveni Andrićev govor na dodјeli ostao je upamćen za sva vremena.

Evo šta je rekao u svom govoru naslovljenom “O priči i pričanju”.

Moja domovina je zaista mala zemlja među svjetovima, kako je rekao jedan naš pisac, i to je zemlja koja u brzim etapama, po cijenu velikih žrtava i izuzetnih napora, nastoji da na svim područjima, pa i na kulturnom, nadoknadi ono što joj je neobično burna i teška prošlost uskratila. Svojim priznanjem vi ste bacili snop svjetlosti na književnost te zemlje i tako privukli pažnju svijeta na njene kulturne napore i to upravo u vreme kad je naša književnost nizom novih imena i originalnih dijela počela da prodire u svijet, u opravdanoj težnji da svijetskoj književnosti i ona da svoj odgovarajući prilog. Vaše priznanje jednom od književnika te zemlje znači nesumnjivo ohrabrenje tom prodiranju. Stoga nas ono obavezuje na zahvalnost, i ja sam sretan što vam u ovom trenutku i sa ovog mijesta, ne samo u svoje ime nego i u ime književnosti kojoj pripadam, mogu tu zahvalnost jednostavno, ali iskreno da izrazim.

Nagradu koju je dobio Andrić je poklonio za unapređenje bibliotekarstva.

Želim da obavjestim Savjet za kulturu NR Bosne i Hercegovine da sam odlučio da Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini poklonim pedeset posto iznosa primljenog na ime Nobelove nagrade. Moja je želja da se ova sredstva upotrebe za unapređenje narodnih biblioteka na području Bosne i Hercegovine – napisao je u pismu koje je uputio Savetu za kulturu Bosne i Hercegovine.

Nekoliko godina kasnije Andrić je poklonio i ostatak novca za unapređenje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini.