Zbornici radova Rizničari i pamtitelji i Ratna književnost Republike Srpske rezultat su višegodišnjih projekata koji su uz pomoć Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske organizovani na Filološkom fakultetu u Banjaluci i Filozofskom fakultetu na Palama. Pored nastavnika i saradnika sa matičnih katedri za Srpski jezik i književnost u projekte su bili uključeni i eminentni naučnici sa drugih fakulteta iz Srbije i Crne Gore i Kanade.

Zbornik Rizničari i pamtitelji, kako mu i sam podnaslov Pravoslavna duhovnost u srpskoj književnosti 20. vijeka kazuje, posvećen je jednom skrajnutom fenomenu savremene srpske literature, njegovoj pravoslavnoj duhovnoj matrici.

Zbornik Ratna književnost Republike Srpske pokušaj je da se književnost o Otadžbinskom ratu pravilno vrednuje i na taj način sačuva, kako od zaborava tako od i onih koji nastoje i nastojaće da ponište i unište i samo njeno postojanje.

Promocija će biti održana u subotu 08. novembra 2014. godine sa početkom u 14:00 časova u maloj sali bioskopa Dolly Bell.