Danas je u Andrićevom institutu predstavljen deseti (oktobarski) broj Istorijskih svezaka.

Središna tema oktobarskog broja Istorijskih svezaka je rat u Srbiji u jesen 1914. Ova tema je odredila i sadržaj najobimnijeg teksta u ovom broju. Autor dr Miloje Pršić, vojni istoričar iz Beograda, dao je sintetički pregled vojnih operacija i sagledao tok bitaka na Ceru, Drini i Kolubari, dao precizan odnos vojnih snaga, raspored vojnih jedinica suprotstavljenih vojski – srpske i austrougarske i pobrojao gubitke na obe strane. Reč je o bitkama koje su obeležile početak Prvog svetskog rata i o bitkama u kojima je srpska vojska ostvarila pobede nad daleko moćnijim i vojno opremljenijim neprijateljem. Pobede srpske vojske u jesen 1914. Skrenule su veliku pažnju međunarodne javnosti i izazvale iznenađenje i oduševljenje među savezničkim armijama.

Sadržaj 10. broja Istorijskih svezaka ispunjavaju i dokumenta iz Arhiva Srbije o stranim medicinskim misijama u Srbiji i njihovoj požrtvovanosti i izuzetno velikoj ulozi u lečenju i zbrinjavanju ranjenika. U ovom broju je objavljen prvi deo dokumentovanih priloga a u sledećem broju će biti objavljen nastavak. Prireriđivači ovih dokumenata koji nisu na ovaj način i u celini do sada objavljivani su: Jelica Reljić, Ana Kos, Aleksandar Marković i dr Miroslav Perišić.

Deseti broj Istorijskih svezaka donosi i dva priloga koji na poseban način zavređuju pažnju. Prvi je o stradanju Narodne biblioteke Srbije u Prvom svetskom ratu, a autor je Jasmina Nedeljković, i drugi je priča o najmlađem kaplaru na svetu Momčilu Gavriću koji je sa samo osam godina, ostavši bez porodice, postao vojnik i prepešačio Albaniju. Autor ovog priloga je Dragomir Antonić.

Andrićev institut će nastaviti sa objavljivanjem Istorijskih svezaka i u periodu do kraja godine a u toku je osmišljavanje plana rada za sledeću godinu koju će ispuniti bogati raznovrsni naučni sadržaji (izdavačka delatnost, prevodi, naučne konferencije, časopis Vekovi, predavanja stranih istoričara…). O programu rada za sledeću godinu biće reči na jednoj od sledećih konferencija za medije u Andrićevom institutu.