nikola-tesla

Predsjednik komisije za prijem radnika za rad u tekstilnoj industriji u Višegradu, Žan Marjanović, rekao je Srni da se na produženi konkurs do 23. maja, kada je ovaj javni oglas završen, prijavilo 84o osoba iz ovog grada.
Konkurs je raspisalo privredno društvo „Nikola Tesla“ iz Banja Luke.
„Zanimljivo je da je od prijavljenog broja 65 odsto žena, ostali su muškarci a starosna struktura je do 35 godina”, rekao je Marjanović.
On je objasnio da će u prvoj fazi za rad u konfekciji biti primljeno 200 radnika a kasnije još toliki broj.
„ Spisak primljenih biće objavljen naredne sedmice nakon razgovora predstavnika Vlade RS i firme „Nikola Tesla“, dodao je Marjanović.
Marjanović kaže da se razmišlja o smještaju konfekcije u prazne hale preduzeća „Vetfarm“ u Višegradu ili će se potražiti druga lokacija.
U opštinama Rogatica, Kalinovik, Čajniče, Rudo, Višegrad, Foča i Novo Goražde, kako je ranije najavljeno, u tekstilnoj industriji prema ovome projektu trebalo bi biti zaposleno oko 3.000 radnika.

R.T.