U organizaciji Knjižare „Ili, ili“ u Andrićgradu u Višegradu u multipleksu ,,Dolly Bell“ sinoć je predstavljen roman Ljiljane Habjanović Đurović „Sjaj u oku zvezde“.
„To je je priča o snazi vere , stvaralaštvu i žrtvi, o darovima Duha Svetoga i nevidljivoj svetlosti ikona ali i o ženama koje su menjale istoriju vizantijskog carstva i istoriju hrišćanstva, „ rekla je o svom 11 romanu Đurovićeva.
Ona je istakla da je osnovna poruka ovog i drugih njenih djela svetovnog karaktera da su u najznačajnijim događajima iz istorije hrišćanstva i pravoslavlja veoma važnu a ponekad i presudnu ulogu igrale žene.
„Druga poruka romana je da su pobjede božijih protivnika kratke i prolazne a Božije pobjede vječne“, naglasila je Ljiljana Habjanović Đurović.
Radnja ovog romana dešava se u drugoj polovni osmog i prvoj devetog vijeka u Kostantinopolju u Vizantiji gdje dvije viznatijske carice i jedna slikarka ikona učestvuju uu borbi protiv ikonoborstva.
„To je virijeme kad su po naredbi careva a uz pristanka patrijarha ikone bile zabranjivane i javno uništavane a oni koji su ih voljeli i poštovali javno su proganjani“, objasnila je Đurovićeva.
Vrijeme ikonoborstva je trajale 125 godina i tada su ikone bile izbačene iz crkava a one su odslikavane motivima iz prirode , životinjskog carstva pa i likovima vladara.
Carice Irina i Teodora, koje su junakinje Ljiljaninih romana i istorijske ličnosti , su uspjele da se izbore da se ikoni vrati mjesto gdje joj pripada.
Predstavljanje najnovijeg romana,pred publikom koja je ispunila salu bioskopa, Đurovićeva je završila riječima „Bože zaštiti nas od neprijatelja spolja i neprijatelja u sebi“.
Ovag književnika, prevođenog na mnoge svjetske jezike, je ordenom Svetog Save odlikovao je patrijarh srpski Pavle.

Radoje Tasić