Zan Marjanovic i Radomir Stojic posjetili gradiliste crkve