У свечаној сали Андрићевог института 15. октобра одржана је прва промоција антологија Српска књижевност у Босни и Херцеговини које су приредили проф. др Саша Кнежевић и проф. др Јеленка Пандуревић а у издању Матице српске и Друштва чланова Матице српске у Републици Српској.  У питању су четири књиге: Епске народне пјесме аутора Саше Кнежевића, Епско-лирске народне пјесмеаутора Јеленке Пандуревић, и двије књиге настале у њиховом коауторству – Лирске народне пјесме и Народне приповијетке и предања.

Проф. др Саша Кнежевић је овом приликом изразио посебно задовољство што се књиге по први пут представљају баш у Андрићевом институту који, како он истиче, представља културну и научну спону између Србије и Републике Српске. Говорећи о критеријумима приликом одабира пјесама у књизи Епске народне пјесме проф. Кнежевић је нагласио да је концепт заснован на избору пјесама водећи се поријеклом пјевача. Аутору је то дјеловало као најпоштенији критеријум на основу кога би се из цјелине корпуса српске народне епске поезије за ову намјену издвојиле пјесме које на најрепрезентативнији начин осликавају традицију епског пјевања на просторима Босне и Херцеговине.

Аутор књиге Епско-лирске народне пјесме проф. Пандуревић је нагласила да записи уврштени у ову антологију припадају српској културној књижевној традицији, и у барем неком сегменту откривају повезаност са географским простором у Босни и Херцеговини. „Када су у питању овакви избори, и нарочито када се узимају у обзир збирке које наглашавају припадност локалној или регионалној, а не етничкој заједници, од великог су значаја контекстуални подаци који говоре о самим публикацијама, затим о сакупљачима и пјевачима“, рекла је проф. Пандуревић. Осврћући се на изворе који су кориштени приликом приређивања антологија проф. Пандуревић је навела да је, поред бројних збирки, ријетких књига, аудио записа и усмених разговора, посебно значајан извор био часопис Босанска Вила који је излазиo од 1885. до 1914. године.

Коауторске књиге Лирске народне пјесме и Народне приповијетке и предања представљају први заједнички научни пројекат проф. Кнежевића и проф. Пандуревић који је, по ријечима аутора, успјешно обављен иако до сада ове области нису биле предмет њиховог научног истраживања.

iskra.co