У библиотеци Андрићевог института промовисана је књига проф. др Саше Кнежевића, чији је издавач Андрићев институт. О књизи су говорили проф. др Сања Мацура, др Драгана Бедов и аутор.

У књизи Препознавања сабрани су резултати ауторових вишегодишњих истраживања о Његошу, Андрићу и Ћопићу, које веже духовна вертикала из које су изникли нови књижевни нараштаји.

Књига симболичног наслова Препознавања подељена је на три веће целине посвећене Његошу, Андрићу и Ћопићу. У укупно једанаест огледа о тројици српских писаца читљив је кључ усмене народне књижевности у којем Кнежевић тумачи поједина Његошева, Андрићева и Ћопићева дела, сагледана кроз однос самих писаца према ономе што зовемо српски писани и усмени културни образац.

Саму књигу најбоље објашњавају ауторове речи из предговора: „Јасно утемељени у српском језику и његовом најбољем изданку, народној пјесми и причи, Његош, Андрић и Ћопић јесу генеалошки настављачи традиције усмених пјевача и приповједача. Они су најбољи доказ да српска књижевност – усмена и писана – чине генеративну цјелину изниклу и проистеклу из истог сјемена, без обзира на ком тлу израста и на коју се грану калеми. Зато се с правом може констатовати да Његош није прост изданак епске традиције, него њен најзрелији плод, нити је Андрић уроњен у народну традицију, јер он из ње никада није ни израњао, као што она није изњедрила Ћопића, јер он њених њедара никада није ни напустио.“

Горица Ћећез, Гордана Недељков