У оквиру пројекта CULTURWB, који се односи на јачање капацитета за стварање промјена у туризму земаља Западног Балкана – стварање компетенција за менаџмент баштина и културног туризма, представници Универзитета у Источном Сарајеву посјетили су Вишеград како би спровели анкету о недостацима у вјештинама и компетенцијама у култури и туризму, а које ће се настојати унаприједити током трајања овог пројекта.

Током посјете Вишеграду представници УИС-а проф. др Бранислав Машић, др Дајана Вукојевић, доцент др Младен Ребић и Оља Радојковић састали су се са начелником Вишеграда Младеном Ђуревићем, директором Туристичке организације Вишеграда Оливером Тодоровић, представником менаџмента Андрићграда Недељком Перишићем и другим заинтересованим актерима који су били значајни за спровођење истраживања.

Током посјете Вишеграду, представници Универзитета у Источном Сарајеву посјетили су различите културне институције, међу којима и Музеј манастира Добрун.

Очекивани резултати CULTURWB пројекта су развој нових програма за цјеложивотно учење и новог мастер академског студијског програма који за циљ има изградњу компетенција за квалитетно управљање унутар културних институција, управљање културним насљеђем, управљање догађајима унутар и ван институција, као и процесима развоја у оквиру културног туризма.