Пријемни испити за упис Високе школе драмских умјетности биће одржани у Андрићграду од 22. до 24. октобра 2016. године.

Висока школа драмских умјетности у Андрићграду, коју чине Катедра за филмску и телевизијску режију, Катедра за глуму, Катедра за драматургију, Катедра за монтажу, Катедра за камеру и Катедра за снимање и дизајн звука, уписаће крајем октобра  прву генерацију студената. Школа ће бити опремљена најсавременијом опремом за извођење наставе, а за потребе студената формира се и посебна збирка неопходне литературе. Похађањем Високе школе драмских умјетности студенти ће, под руководством највећих имена из свијета драмских умјетности, моћи да стечено теоријско знање примјене и у пракси.

Сви кандидати полажу тест општег знања и информисаности. У даљем тексту налазе се информације о пријемним испитима по катедрама за заинтересоване кандидате ВШДУ.

РЕЖИЈА

За припрему пријемног испита за Режију потребно је припремити:

 1. Кратку причу – сценарио од максимално 15 страница писаног текста који може послужити за снимање петнаестоминутног филма;
 2. Фото стрип-причу кроз фотографије. Кандидат сам одређује број фотографија;
 3. Кратак монолог по избору од Вилијама Шекспира.

ГЛУМА

За припрему пријемног испита за Глуму потребно је припремити:

 1. Монолог: Хамлетов говор глумцима Вилијама Шекспира;
 2. Монолог из комедије домаћег драмског писца;
 3. Пјесма по избору;
 4. Имитација.

ДРАМАТУРГИЈА

Кандидати су дужни да уз пријаву и документацију приложе (објављено или необјављено) једно своје драмско дјело, или сценарио за играни или ТВ-филм, или радио драму, односно теоријски рад из области позоришне или филмске драматургије, писано на српском језику (*или енглеском само за стране студенте), куцано на рачунару, предато у три штампана примјерка, као и у електронском облику (у Word или PDF фајлу) на адресу електронске поште Високе школе драмских умјетности, Андрићград.

Испит за провјеру посебних склоности и способности састоји се из два eлиминаторна дијела:

Први дио

а) Анализа приложеног дјела (драме или сценарија) од стране Комисије.

б) Пројекција филма после које слиједи писмена анализа филма.

в) Писање једне драмске сцене на задату тему у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).

Послије читања и стручне анализе радова Комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом дијелу испита.

Други дио

Усмени испит пред Комисијом обухвата: разговор о радовима кандидата; провјеру општих знања из области теорије и историје позоришта и филма, сввјетске и домаће драме, као и филма. Проверава се и опште познавање књижевности и умјетности, као и познавање препоручене литературе са списка.

Препоручена литература:

 • Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 • Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд, 1982.
 • Јован Христић: О ТРАГАЊУ ЗА ПОЗОРИШТЕМ, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 2002.
 • Франсоа Трифо: ХИЧКОК, Институт за филм, Београд, 1987.
 • Стјуарт М. Камински: ЖАНРОВИ АМЕРИЧКОГ ФИЛМА, Прометеј, Нови Сад, Југословенска кинотека, Београд, 1995.
 • Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 • СВЕТЛО У ТАМИ – НОВИ ХОЛИВУД, Клио, Београд, 2002.
 •  НОВА ФИЛМСКА ЕВРОПА, Клио, Београд, 1999.

КАМЕРА

За пријемни испит за студијски програм Камера, потребно је припремити:

 1. Колекција фотографија 10-15, из кандидатовог дотадашњег рада. Свака фотографија и коверат у који се одлажу треба бити потписана именом и презименом кандидата.
 2. Један или више самостално реализованих видео радова, BLY-RAY VIDEO DISC (за радове у HD резолуцији) или DVD VIDEO DISC (за радове у CD резолуцији) у трајању од 5 до 10 мин. Диск да буде потписан именом и презименом кандидата.
 3. Интервју – провјера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провјера склоности за визуелно изражавање и комуникацију.

Пријемни испити за упис Високе школе драмских умјетности биће одржани у Андрићграду од 22. до 24. октобра 2016. године. Пријаве се могу слати на адресу Трг Николе Тесле бб, Андрићград, 73240 Вишеград или електронским путем на имејла vsduandricgrad@gmail.com

Iskra.co