За пријемни испит за студијски програм Камера потребно је припремити:

1. Колекција фотографија 10-15, из кандидатовог дотадашњег рада. Свака фотографија и коверат у који се одлажу треба бити потписана именом и презименом кандидата.

2. Један или више самостално реализованих видео радова, BLY-RAY VIDEO DISC (за радове у HD резолуцији) или DVD VIDEO DISC у трајању од 5 до 10 мин. Диск да буде потписан именом и презименом кандидата.

3. Интервју – провјера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провјера склоности за визуелно изражавање и комуникацију.