05.01. (lat) Obrazac izjave o namjeri predavanja na višim godimana studija - VŠDU Višegrad