Висока школа драмских умјетности у Андрићграду, коју чине Катедра за филмску и телевизијску режију, Катедра за глуму, Катедра за драматургију, Катедра за монтажу, Катедра за камеру и Катедра за снимање и дизајн звука, уписаће у октобру прву генерацију студената. Школа ће бити опремљена најсавременијом опремом за извођење наставе, а за потребе студената формира се и посебна збирка неопходне литературе. Похађањем Високе школе драмских умјетности студенти ће, под руководством највећих имена из свијета драмских умјетности, моћи да стечено теоријско знање примене и у пракси.

ДРАМАТУРГИЈА – ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Кандидати су дужни да уз пријаву и документацију приложе (објављено или необјављено) једно своје драмско дело, или сценарио за играни или ТВ-филм, или радио драму, односно теоријски рад из области позоришне или филмске драматургије, писано на српском језику (*или енглеском само за стране студенте), куцано на рачунару, предато у три штампана примерка, као и у електронском облику (у Word ili PDF фајлу) на адресу електронске поште Високе Школе Драмских Умјетности, Андрићград.

Испит за проверу посебних склоности и способности састоји се из два eлиминаторна дела:

Први део

а) Анализа приложеног дела (драме или сценарија) од стране Комисије

б) Пројекција филма после које следи писмена анализа филма;

в) Писање једне драмске сцене на задату тему у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).

После читања и стручне анализе радова Комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом делу испита.

Други део

Усмени испит пред Комисијом обухвата: разговор о радовима кандидата; проверу општих знања из области теорије и историје позоришта и филма, светске и домаће драме, као и филма. Проверава се и опште познавање књижевности и уметности, као и познавање препоручене литературе са списка.

Препоручена литература:
 

 • Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 • Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд, 1982.
 • Јован Христић: О ТРАГАЊУ ЗА ПОЗОРИШТЕМ, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 2002.
 • Франсоа Трифо: ХИЧКОК, Институт за филм, Београд, 1987.
 • Стјуарт М. Камински: ЖАНРОВИ АМЕРИЧКОГ ФИЛМА, Прометеј, Нови Сад, Југословенска кинотека, Београд, 1995.
 • Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 •         СВЕТЛО У ТАМИ – НОВИ ХОЛИВУД, Клио, Београд, 2002.
 •         НОВА ФИЛМСКА ЕВРОПА, Клио, Београд, 1999.

Програм полагања пријемног испита Снимање и дизајн звука 2016/17

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6 (шест) месеци.

Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи самостално направљен снимак кратког аудио дела слободне теме и форме, трајања до 2 минута. За креирање овог рада обавезно је користити звучне ефекте, музику и говор. Током пријемног испита, вреднују се: идеја, способност изражавања и естетски осећај за стварање звучне слике, а није пресудан технички квалитет записа.

Снимак се прилаже на АУДИО КОМПАКТ ДИСКУ (формат ЦД AУДИO, 44.1кХз, 16 бита, стерео, а не ДAТA као што су МП3, WAВ, AИФФ…).

Уз АУДИО КОМПАКТ ДИСК кандидат прилаже детаљно написано објашњење који су аудио уређаји коришћени за реализацију аудио дела и поступак рада. На КОМПАКТ ДИСКУ који се предаје мора бити написано име и презиме кандидата, назив и трајање рада и податак моно/стерео.

Кандидат мора да приложи опште лекарско уверење и посебно уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе, не старијим од 6 (шест) месеци.

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

Први део

Писани тест којим се проверавају основна знања из области опште културе и информисаности, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио технике. Тест се састоји од 60 питања. Решавање теста траје 30 минута.

Кандидат који тачно одговори на најмање 38 питањa стиче право да настави са полагањем другог дела пријемног испита.

Други део

а) Провера музикалности

б) Писана анализа звучне слике филмског инсерта који ће бити приказан на самом испиту.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

Трећи део

а) Провера способности распознавања звукова, музичких инструмената и музичких састава,

б) Провера склоности и основних знања из области аудио технике.

Четврти део

а) Интервју – током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

б) Анализа обавезног практичног рада приложеног на аудио компакт диску;

в) Практична провера креативних способности кандидата у процесу миксовања говора, ефеката и музике у оквиру задатог филмског инсета.

Утврђени су и програми за полагање пријемних испита за још два студијска програма, за Филмску и телевизијску режију и за Глуму.

Заједнички дио за све студенте: Тест опште културе.

За Режију потребно је припремити:

 1. Кратка прича – сценарио.
 2. Фото стрип-прича кроз фотографију.
 3. Кратак монолог – нешто од В. Шекспира.

За Глуму:

 1. Монолог: Хамлетов говор глумцима – В. Шекспир.
 2. Монолог из комедије домаћег драмског писца.
 3. Пјесма по избору.
 4. Имитација.

Управници Катедри биће еминентни предавачи и врхунски стручњаци из наведених области: Емир Кустурица, Зоран Цвијановић, Срђан Кољевић, Светолик Мића Зајц, Горан Воларевић и Слободан Михајловић.

Пријемни испити за упис Високе школе драмских умјетности биће одржани у Андрићграду од 26. до 30. септембра 2016. године. Пријаве се могу слати на адресу Трг Николе Тесле бб, Андрићград, 73240 Вишеград или електронским путем на имејл vsduandricgrad@gmail.com.

Контакт телефон 00 387 66 703 723.

iskra.co / Фото: М. Цветковић