Међу најновијим издањима Одељења за књижевност Андрићевог института налази се књига О српским писцима ХХ века аутора Мидхата Бегића, која је представљена током пратећег програма Сајма књига у Андрићграду.

Књигу је приредио Радован Вучковић, који у предговору о Бегићу пише: „Као компаратиста по струци, а и залажући се за српско-хрватско зближавање, Бегић је често тумачио више писаца и дела истовремено, и тако доказивао универзалност књижевних идеја и списатељских техника. Такво сагледавање омогућавало му је да српске писце и дела сагледава шире и отвореније од осталих, и без уских националних ограничења“.

Др Јован Делић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, упознао је присутне са биографијом Мидхата Бегића, који је 1958. године одбранио докторску дисертацију о Јовану Скерлићу на Faculte des Lettres у Лиону, радио као лектор и основао Израз, часопис за књижевну и уметничку критику. Поред тога што је већи део свога рада посветио Јовану Скерлићу, приредивши његова дела у 12 томова, Бегић је написао још много есеја, расправа и осврта о српским писцима. У ову књигу уврштени су његови радови о најзначајнијим писцима ХХ века, попут Јована Дучића, Петра Кочића, Борисава Станковића, Милоша Црњанског, Ива Андрића и других.