11.00 Андрићев институт: Представљање Београдског сајма књига – Учествују: Мирјана Лукић, Маја Радонић
12.00 Андрићев институт: ДЕЛО У СЕНЦИ – НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО – Учествују: Миливој Ненин, Драгана Бедов, Јован Пејчић
19.00 Мултиплекс ''Доли Бел'': Уругвајски филм ''Mal día para pescar". Режија: Álvaro Brechner