SRNA – radoje Tasić

U okviru Odjeljenja za istoriju Andrićevog instituta formiran je naučni odbor za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Odbor čine: direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica, Oleg Rudoljfovič Ajrapetov sa Moskovskog državnog univerziteta, Svetozar Rajak sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, direktor Arhiva Srbije i naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije Miroslav Perišić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i direktor Odjeljenja za istoriju Andrićevog instituta Miroslav Jovanović i sekretar Odbora Ivan Obradović.

Tokom dvodnevnog sastanka, koji je održan u Andrićgradu, definisan je program obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. U okviru programa predviđene su brojne aktivnosti poput izložbi, stručnih razgovora, izdavačkih projekata, dokumentarnih filmova, umjetničkih sadržaja, filmskih festivala.

Osnovni pristup obilježavanju biće usmjeren ka sveobuhvatnom sagledavanju uzroka Prvog svjetskog rata, njegovog toka i posljedica, saopšteno je iz Odjeljenja za istoriju Andrićevog instituta.

Namera Odbora je da naučne istorijske istine budu stavljene na uvid i da budu dostupne svakom ko želi te istine da sazna. Odbor planira da osvijetli uslove i okolnosti koje su dovele do rata, sa ambicijom da naučnu i širu javnost posebno upozna sa manje poznatim činjenicama bitnim za prelomne trenutke rata.

Odbor je na današnjem sastanku ustanovio kalendar aktivnosti i donio odluku o formiranju međunarodnog savjeta koji bi činili vodeći svjetski stručnjaci za istoriju Prvog svjetskog rata.

Među planiranim aktivnostima predviđeno je da Odbor širu javnost upoznaje sa istorijskim sadržajima o temi Prvi svjetski rat i posredstvom Biltena Andrićevog instituta.