Izdavačka sekcija Srpskog sokolskog društva
„SOKO“- DOBRUN
i Izdavačka kuća Mitropolije dabrobosanske
„DABAR“-DOBRUNSKA RIJEKA

raspisuju
KONKURS
za sufinansiranje troškova štampanja
prve zbirke rodoljubivih i duhovnih pjesama,
autora sa područja Mitropolije dabrobosanske

Uslovi Konkursa:

Na konkursu mogu učestvovati autori koji do sada nisu imali prilike i mogućnosti objaviti svoju prvu knjigu, starosti do 40 godina, sa područja Mitropolije dabrobosanske.
Autori konkurišu sa zbirkom do 40 neobjavljenih rodoljubivih i duhovnih pjesama i dostavljaju ih, uz kraću biografiju, u štampanom i elektronskom obliku ( Times Nev Roman-14), na adresu: Srpsko sokolsko društvo „SOKO“, sa naznakom za konkurs prve zbirke pjesama, 73247 Dobrunska Rijeka – manastir Sv. Nikolaja.
Radovi se dostavljaju pod šifrom, s tim što je u posebnoj koverti, unutar glavne koverte, rješenje širfe, sa podacima o autoru.
Najbolju zbirku pjesama za štampanje će odabrati žiri „Sokola“ i „Dabra“.
Konkurs ostaje otvoren do 30. septembra 2013. godine, a svaki autor može konkurisati sa pjesmama samo za jednu neobjavljenu zbirku.
Tiraž odabrane zbirke će biti 200 primjeraka, a „Soko“ i „Dabar“ će je sufinansirati sa 300 KM. Ostatak troškova autor će sporazumno kompenzirati sa polovinom tiraža od 100 primjeraka, tako što će ustupiti organizatorima konkursa u cilju obnove Fonda za izdavaštvo.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 058/612-112, 065/684-040 i 065/536-386.