nikola-tesla

NIKOLA TESLA D.O.O.
Trg Republike Srpske br. 8/XV, 78000 Banja Luka
Osnivač: Vlada Republike Srpske
v.d. direktor: prof. Dragan Vučetić


JAVNI POZIV

 

Molimo sve zainteresovane kadrove iz tekstilne struke kao i kadrove drugih struka koji žele da rade u tekstilnoj branši da se najkasnije do 10.05.2013. prijave kod naših lokalnih komisija, kako bi utvrdili da li postoje preduslovi za realizaciju drugog klastera tekstilne industrije od 3.000 radnika u opštinama: Foča, Rogatica, Srpsko Goražde, Rudo, Kalinovik, Čajniče i Višegrad.

Prijavni centar u Višegradu nalazi se u multipleksu Andrićgrada. Preuzimanje dokumentacije vrši se u periodu od 8 – 21 časova. Predsjednik komisije u Višegradu je Žan Marjanović.