stojka

Stojka Vasiljević je pored titule najboljeg djaka u generaciji pokazala i hrabrost. Ne obazirući se na „prijedlog“ nekolicine profesora sa najnizim nivoom pedagoske etike iz Srednje škole „Ivo Andrić“  hrabro ušetala u Andrićgrad i slikala se pored biste našeg nobelovca Ive Andrića.