120 AKVARELA ĆUPRIJE HADžI BRANKA NIKITOVIĆA

Povodom 120 godina od rođenja književnika i nobelovca Ive Andrića „Andrićgrad“ i Gradska galerija Višegrad 15. novembra, u 15 časova, na Trgu Nikole Tesle u komleksu „Andrićgrada“ organizuju izložbu 120 akvarela ćuprije na Drini, poznatog Višegradskog slikara Hadži Branka Nikitovića.

Ovu, po svemu jedinstvenu, izložbu otvoriće mr. Obrad B. Jovanović, akademski slikar iz Užica koji je za Nikitovićeve akvarele rekao da imaju ritam stubova i lukova, obasjanih čudnom svjetlošću koja naglašava njihovu isklesanu čvrstoću, na kojima se vidi i ono što je često nevidljivo – duhovni most između ćuprije i njega samog.
-Akvareli Hadži Branka Nikitovića odvode nas u beskraj, transformišući stvarni prostor u imaginarni, dajući trenutno opaženoj slici „Na Drini ćuprija“ karakter bezvremenskog, zapisao je Jovanović.

Sličnu izložbu, ali sa znatno manje – 50 akvarela Višegradske ćuprije Hadži Branko Nikitović je organizovao prošle godine na sofi Mosta Hemhed-paše Sokolovića, u čast 50 godina od uručivanja Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. Izložba je pobudila veliki interes kulturne javnosti, nakon čega je doživjela brojne reprize.

(Slavko Heleta)