Има у неким људима безразложних мржњи и зависти, које су веће и јаче од свега што други људи могу створити и измислити. – Иво Андрић
Живот је несхватљиво чудо, јер се непрестано троши и осипа, а ипак траје и стоји чврсто као „На Дрини ћуприја“. – Иво Андрић
Врлине једног човјека ми примамо и цјенимо потпуно само ако нам се указују у облику који одговара нашим схватањима и склоностима. – Иво Андрић
Чудно је како је мало потребно да будемо сретни, и још чудније: како нам често баш то мало недостаје! – Иво Андрић
Све су Дрине овог свијета криве; никада се оне неће моћи све ни потпуно исправити; никада не смијемо престати да их исправљамо. – Иво Андрић

СРПСКИ ГЕНЕАЛОШКИ ЦЕНТАР


Оснивач и уредник Мирослав Нишкановић

„Српски генеалошки центар“ основан je 2001. године ca циљем да се посредно и непосредно бави генеалошким истраживањима. У складу са основним циљем у Центру се тежи да се организују, спроводе и подржавају истраживања, сакупљања грађе, организовање стручних и научних скупова, те публиковања грађе и резултата истраживања из најширег круга научних дисциплина, пре свега етнологије и антропологије, али и, наведимо само неке: средњовековне, модерне и савремене историје; иконографије и хералдике; историје Цркве …, значи свега из домена свих оних наука чијим се методама и техникама могу унапредити генеалошка истраживања и из резултата њихових истраживања употпунити генеалошка знања. Овако широко заснован рад Центра подразумева висок ниво организације са укључивањем великог броја сарадника стручњака различитих профила, те бројно техничко и административно особље и наравно значајна финансијска средства. У овом тренутку, у складу са, пре свега финансијским могућностима, наше напоре смо усмерили на план организовања рада, а конкретне резултате остварујемо на издавачком плану.

Покренуте су библиотеке и то: Етнолошка библиотека (редовна серија /посебна издања / животне приче); Библиотека Родослов и Библиотека Корени, а објављују се и дела изван серија.

КОНТАКТ ПОДАЦИ ИЗДАВАЧА:

Адреса

Радничка 50/4, 11030 Београд, Република Србија

Телефон

00381 11 30 59 030

Пратите нас:

+387 66 703 722